Hur uppstår tandsten?

Tandsten är bakterier på tand-/rotytan vilka suttit så länge att de hunnit förkalkas. Tandsten kan bildas både ovanför tandköttskanten och nere i tandköttsfickan.

Tandsten ovanför tandköttskanten bildas genom att mineraler i saliven fälls ut på tanden. Sammansättningen av saliven påverkar bildningen av tandsten och det kan till viss del vara ärftligt. Om man har bakteriebeläggningar på tanden bildas mer tandsten. Det finns även en typ av tandsten som bildas under tandköttskanten när man har en infektion i tandköttet.

Tandstenen i sig ger inte tandlossning utan det är den infektion som kan uppstå i tandköttet. Om man har mycket tandsten är det svårare att hålla rent och då kan det lättare bli infektion.